Algeme voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Tattoo Kubus, Goes

 

Definities

 

1.1 Tattoo Kubus: Gevestigd te Goes, hierna te noemen “Tattoo Kubus.”

 

1.2 Klant: Een individu dat een opdracht verleent aan Tattoo Kubus voor het aanbrengen van een tatoeage.

 

1.3 Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Tattoo Kubus en de klant voor de levering van diensten, inclusief het aanbrengen en/of ontwerpen van tatoeages.

 

Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tattoo Kubus en de klant, waarbij Tattoo Kubus optreedt als (potentiële) dienstverlener. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Tattoo Kubus overeengekomen.

 

2.2 Alle tatoeages geleverd door Tattoo Kubus worden uitsluitend verzorgd door Tattoo Kubus zelf, en niet door individuen die namens Tattoo Kubus handelen.

 

2.3 Door een Overeenkomst aan te gaan met Tattoo Kubus, stemt de klant expliciet in met deze Algemene Voorwaarden.

 

Eigen Verantwoordelijkheid en Risico

 

3.1 Alle opdrachten die de klant aan Tattoo Kubus verleent, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid en het eigen risico van de klant.

 

3.2 Door Tattoo Kubus opdracht te geven voor het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de klant op de hoogte te zijn van alle mogelijke gevolgen van de behandeling, inclusief medische, psychologische en maatschappelijke implicaties. De klant begrijpt dat tatoeages aangebracht door Tattoo Kubus niet volledig of cosmetisch aantrekkelijk verwijderd kunnen worden.

 

3.3 Door opdracht te geven voor het aanbrengen van een tatoeage verklaart de klant ook dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, geen allergieën, hemofilie, diabetes, immuunstoornissen, huidaandoeningen of andere aandoeningen heeft, en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C). De behandeling mag op geen enkele wijze de gezondheid van Tattoo Kubus of derden in gevaar brengen.

 

3.4 De klant bevestigt dat hij/zij 17 jaar of ouder is en weloverwogen heeft besloten om een tatoeage door Tattoo Kubus te laten aanbrengen.

 

3.5 Tattoo Kubus brengt GEEN tatoeages aan bij personen onder de 17 jaar. Voor klanten van 17 tot 18 jaar is aanwezigheid van een ouder of voogd vereist. Een geldige ID-kaart is VERPLICHT.

 

3.6 Tattoo Kubus zal geen behandelingen uitvoeren bij personen die onder invloed zijn van drugs of alcohol.

 

3.7 Tattoo Kubus behoudt zich het recht voor om van de klant een geldig legitimatiebewijs te eisen, inclusief het maken en bewaren van kopieën. Bij gebrek aan geldig identificatiebewijs heeft Tattoo Kubus het recht om de opdracht te weigeren.

 

Betaling

 

4.1 Door opdracht te geven aan Tattoo Kubus stemt de klant in met een aanbetaling van €50,-. Bij annulering door de klant wordt deze aanbetaling niet terugbetaald. Tevens vervalt het recht op deze aanbetaling als een afspraak niet binnen 14 dagen wordt verzet. In dit geval zal bij het maken van een nieuwe afspraak opnieuw een aanbetaling vereist zijn.

 

4.2 Het te betalen bedrag is gebaseerd op het vooraf besproken tattoo-idee en de afspraken die zijn gemaakt voor de tatoeage. Wijzigingen kunnen leiden tot extra kosten.